Reo

Te Reo Puawai Māori






Te Reo Manahua Maori

Tense Markers:


Vocabulary: He reo tupu, he reo ora
The ā and ō categories



Te Mahi Kai - The Language of Food 



Kīwaha - Colloquialisms, Idioms

Reomations


No comments:

Post a Comment