Reo

Te Reo Puawai Māori


Te Reo Manahua Maori

Tense Markers:


Vocabulary: He reo tupu, he reo ora
The ā and ō categoriesTe Mahi Kai - The Language of Food Kīwaha - Colloquialisms, Idioms

Reomations


No comments:

Post a Comment