Wednesday, June 24, 2015

Topic 1.5 He tangata ngākau māhaki

Offering praise
Kāore i te pai  ->    He pai   ->  He tino pai   ->  He pai rawa atu


Kei runga noa atu koe!
You’re the best
Kino kē koe
Awesome
Kei reira katoa
Awesome, right on


Kīwaha Whakamihi Whakamihi (Praising)
You’re very good! He tino pai hoki koe!
Awesome! Ka rawe!
You’ve done a good job! He tino pai tō mahi.
That’s beautiful! Te ātaahua hoki!
What a clever child you are!
Kātahi nā te tamaiti mōhio, ko koe!
You’re the best! Kei runga noa atu koe!
That’s amazing! Ka mau te wehi!
What an excellent job! Kei whea kē mai te pai o te mahi nei!
You look beautiful! He ātaahua hoki koe!

No comments:

Post a Comment